திருமண நாள் வாழ்த்து திரு திருமதி கஜன்&தீபா 06--04-2021

ஓம் சக்தி !!! அம்பனை பிறப்பிடமாகவும் சுவிசை வதிவிடமாகக் கொண்ட
திரு  திருமதி
( கஜன்-பிறப்பிடம் அம்பன் &தீபா பிறப்பிடம் பளை)-கஜன்&தீபா  தம்பதியினரின் திருமண நாள் 06-04-2021.இன்று தம்பதியினரை அன்பு அப்பா அம்மா மகன்மார்  மாமா மாமி சகோதர்கள் மருமக்கள்மார் 
மைத்துனர் உற்றார் உறவினர்கள் இவரை சுவிஸ்  மேல்மருவத்துர் 
அம்மன்  மற்றும்  
இந்தியா   மேல் மருவத்தூர் ஆதி பராசக்தியின் குரு அருளாலும் திரு அருளாலும் நோய் நொடி இன்றி சீரும்  சிறப்புமாக வாழ அம்மாவை வேன்டுகிறோம்.ஓம் சக்தி!!இறை அசியடன்

 தம்பதியினர்   இன்றுபோல் என்றும் இணை பிரியாது நோய் நொடி இன்றி இன்பமாய் எல்லாநலமும் பெற்று  பல்லாண்டு பல்லாண்டு காலம் வாழ்கவென  வாழ்த்துகின்றனர் இவர்களுடன் இணைந்து http://lovithan.blogspot.ch/ நவக்கிரி.கொம் 
நிலாவரை.கொம் நவற்கிரி இணையங்களும் சீரும் சிறப்புடன் பல்லாண்டு பல்லாண்டு காலம் வாழ்க வாழ்க வென வாழ்த்துகின்றன.,,,
.வாழ்கவளமுடன்

இங்குஅழுத்தவும் நிலாவரை.கொம் செய்திகள் >>>


0 கருத்துரைகள்:

Kommentar posten

Powered by Blogger.